Peter

Please Click here for english version

Temprana - 2 år.

 

Før behandlingen med Temprana, mistede Peter fysiske færdigheder, det vil sige holdt op med at krybe samt mistede balance og styrke på Joba-hesten, selv om vi trænede dagligt.

I denne opdatering vises eksempler på færdigheder, hvor Peter har udviklet sig meget.

 

Se udviklingen i forhold til:

- Sproglig udvikling.

- Stå funktion.

- Ridning

- Krybe .... træning på gulv.

December 2014 - 2 år med Temprana behandling.

14. november 2014. Gemmeleg i stuen.

 

Peters generelle udvikling er blevet boostet i positiv retning, siden opstart med Temprana.

 

- Peter kryber hurtigt, langt og i alle retninger – ca. 400 meter pr. uge. Han vender og drejer sig og suser gerne efter ”Lynet Mc Queen” rundt i alle husets rum.

- Den sproglige udvikling er særdeles god. Det er især ordforråd og tempo som har udviklet sig. Desuden er der også kommet meget mere styrke på stemmen. Yderligere er latenstiden betydeligt reduceret når Peter er i kendte rammer.

 

- Peter sidder nu i en mere opret position – efter vejledning fra ride læreren. Den forbedrede siddeposition har medført, at Peter midlertidigt har haft behov for let støtte.

 

- Peter har med sin venstre hånd opnået større bevægelighed og brugbarhed. Den bliver anvendt mere bevidst aktivt f.eks. på JOBA-hestens håndtag og i andre hverdags situationer.

 

- Peters muskler er nu styrket så meget, at han sidder uden brystbespænding i sin EL-kørestol.

 

Peters nyder at kunne bevæge sig fra A til B ved egen kraft. Den øgede kropsbevidsthed giver Peter mod på nye udfordringer og lege. Det er en meget glædelig udvikling, som er inspirerende for os alle.

 

Sproglig udvikling januar 2014

26. december 2013. JULESANG

 

Peter havde for et år siden ved opstarten af Temprana et sprog i udvikling, hvor der kunne føres enkle samtaler. Når Peter ikke var i trygge og vante omgivelser, var der kun lille overskud til at sige ord og tale. Latenstiden varierede noget, men var ofte lang.

 

I løbet af det første halveår med Temprana, har der været en GEVALDIG sproglig udvikling - i følge talepædagogen. Det er tydeligt for alle, at Peter har meget mere tempo, styrke, lange sætninger og overskud til samtale i ukendte situationer.

Siden sommerferien, er denne fremragende udvikling blevet yderligere understøttet af, at Peter er blevet flyttet fra special-børnehaven over i en almindelig børnehave-gruppe.

Dette skifte har kunnet lade sig gøre på grund øget robusthed, mindsket sensitivitet og generel modenhed.

 

15. december 2013. Øver at stå med støtte.

 

I løbet af det sidste år, er Peter blevet mere stabil - og mere tryg ved at stå kortvarigt uden voksen-støtte ved Petö-stigen, som bruges i forbindelse med WC besøg.

Peter er glad for at stå og vil gerne. Ofte kan der tælles langsomt til ca. 30-50 inden Peter siger, at man skal holde ved ham igen.

I løbet af de sidste par måneder, er der kommet små tegn på begyndende mulighed for at styre hofterne og numsen en lille smule.

 

En ting er helt sikkert. Behandlingen med TEMPRANA fortsætter også i 2014 :-)

 

Ridning - januar 2014

29. september 2013. "Selvstændig" - ridning.

 

Udviklingen i balance, udholdenhed og styrke har ført til at Peter nu ofte kan ride 30 min. selvstændigt. Bemærk at Peter ikke støttes af den meget primitive "faldsikring". Den sikrer blot at Peter bremses i faldet, hvis han skulle miste balancen. Der sidder altid en bagved eller ved siden af Peter.

Den hjemmelavede lift- løsning kan af sikkerheds hensyn IKKE anbefales til andre.

 

Update januar 2014:

Den gode udvikling på hesten, fortsætter langsomt men sikkert måned for måned.

10. august 2013. Nemmere at ride med Peter.

 

Da Peter tidligere har haft behov for megen støtte var det kun far, som havde kræfter til at sidde bag Peter, ved ridning på Joba-hesten.

Nu, hvor Peter har opnået meget større balance og styrke er det blevet lettere for andre at sidde bag ved Peter når han rider. Her er det bedstefar, som er bagrytter.

Hør, hvad der fortælles efter 10 min. ..... og sådan sagde han også da de havde redet 30 min. sammen!

20. januar 2013. "Efter" - ridning på Joba

 

Det virker lidt komisk, at jeg flagrer med hænderne, men det er ikke til at tro. Faktisk er det en sensation.

 

Siden 30. september 2010 har Peter trænet regelmæssigt på denne hest. På intet tidspunkt har vi præsteret dette - slet ikke det sidste halve års tid.

2. december 2012. "Før" - ridning på Joba

 

Det er hele tiden nødvendigt at støtte Peter med hænderne. Ofte er der ingen balance. Så skal der gribes og flyttes for at bringe balancen tilbage.

 

Bemærk at mine hænder ind imellem er hvide, det sker når der er behov for ekstra støtte.

 

Videoen er lavet en dag, hvor han rider flot.

 

Krybe - januar 2014

25. december 2013. Rul over VENSTRE skulder.

14. november 2013. - Står på knæ.

26. oktober 2013. Ruller fra mave til ryg.

Træning på gulv - Januar 2014

 

Motivationen, glæden og lysten til at bevæge sig er en fornøjelse. Peter afprøver, eksperimenterer og har en stærkt forøget kropsbevidsthed. Begejstringen for aktivt at bevæge og bruge kroppen er let at få øje på.

Peter kryber nu ca. 100-120 meter pr. uge. En dag gik turen fra værelset til stuen og retur - I alt ca. 22 meter

 

De 3 video-klip herover viser: "Rulle fra mave til ryg" og "Står på knæ" og "Rulle over venstre skulder".

 

Det er helt nye færdigheder, som er opstået på Peters eget initiativ.

Det skal tilføjes at Peter er mest spastisk i venstre side. Derfor er denne udvikling i bevægelses-muligheder meget imponerende.

For nogle få dage siden kaldte Peter stor-smilende på os "Prøv og se, jeg kan bakke" (krybende)

 

Efter – Juni 2013

Ved det store sorte kryds ændres Peters program. Efter få uger begynder Peter at krybe.

Han vil gerne - vågner om morgenen og siger, ”Far vi skal krybe sammen …..”. Efter nogle få uger mere kan man se at der er 29 streger i kolonnen med "kryb". Hver streg betyder 2 meter. Rekorden indtil nu er 72 meter på en uge.

Evnen til at rulle fra ryg til mave selvstændigt på fladt hårdt gulv, har Peter for længst mistet. Nu ruller Peter sikkert fra ryg til mave – det er simpelthen fantastisk.

Da Peter var lille kunne vi træne rulle og krybe. Evnen til dette har han nu genvundet.

Før – Juni 2012

Peter kan når han lokkes meget, krybe nogle få meter. Efter sommerferien 2012 går krybningen i stå, da Peter ikke kan mere. Evnen til at kunne rulle selvstændigt er på dette tidspunkt mistet. På billedet kan man se, hvordan kolonnen, der registrer det at krybe, er helt tom uge efter uge.